Home

list of Members

Sr.NoNameACM Membership No
1Dr Meherbano KamalL K 1/18
2Dr Hemant BhalekarL B 2/18
3Dr Surekha BhalekarL B 3/18
4Dr Shubhada Kane L K 4/18
5Dr Mona AgnihotriL A 5/18
6Dr Kanchan KothariL K 6/18
7Dr Leena NaikL N 7/18
8Dr Bharat RekhiL R 8/18
9Dr Roshan ChinoyL C 9/18
10Dr Suprita NayakL N 10/18
11Dr Kiran MalviyaL M 11/18
12Dr Sangeeta KiniL K 12/18
13Dr Sandip SangaleL S 13/18
14Saleem PatutheraL AP 01/18
15Dr Rajendra ChaudhariL C 15/18
16Dr Kusum JashnaniL J 14/18
17Dr Rasika GadkariL G 16/18
18Dr Kirtikumar PilankarL P 17/18
19Dr Rekha PatilL P 18/18
20Dr Meena PangarkarL P 19/18
21Dr Dharitri BhatL B 20/18
22Dr Anupama GuptaL G 21/18
23Dr Sanjay ParateL P 22/18
24Dr Saroj MeshramLM 23/18
25Dr Shailendra JambulkarL J 24/18
26Dr Dinkar KumbhalkarL K 25/18
27Dr Preeti Bajaj L B 26/18
28Dr Suchita GedamL G 27/18
29Dr Vikas KavishwarL K 28/18
30Dr Chitra MadiwaleL M 29/18
31Dr Ameya KhadilkarL K 30/18
32Dr Nikita OzaLO 31/18
33Dr Shilpa LadLL 32/18
34Dr Vaishali GaikwadL G 33/18
35Dr Sudhir SankalechaLS 34/18
36Dr Jasvinder K Bhatia LB 35/18
37Dr Haridas MundeLO M 01/19
38Dr Kavita SawantLS 02/19
39Dr Swati NarurkarLN 03/19
40Dr Ravi RaghavendraLR 04/19
41Dr Jyoti KudrimotiLK 05/19
42Dr Pradnya BalsaneLB 06/19
43Dr Priti Abhay JoshiL J 07/19
44Dr Vijaya S KawalkarLK01 /2020
45Dr Sunil Yogiraj SwamiLS 02 /2020
46Dr Nisha B MeshramLM 03 / 2020
47Dr Lalita Y PatilLP 04 /2020
48 Dr Pragati P PhulgirkarLP 05 /2020
49Dr Fatema A KamalLK 06 /2020
50 Dr Tulsi S ChaddiLC 07/2020

About Us

From Founder Chairman's Pen

Dear Members
Government Medical College, Nagpur has been a pioneer institute where Cytology flourished under the leadership of Dr. Shobha Grover, Dr. Mukta Kherdekar, Dr. Asha V Kher, Dr. Maitreyee Munshi and others. And Maharashtra has been one of ....

Read More...

Contact Info

   Dr. Sudhir Sanklecha
       (Secretary)
     9422248001
  s.sankalecha@rediffmail.com
................................................................
   Dr. Leena Naik
       (President)
     9867620619
  leena_pnaik@yahoo.co.in


   Dr. Anupama Gupta
       (Website Coordinator)
     9422477887
  pama_gpta@rediffmail.com |
       pamagpta@gmail.com
................................................................
   Dr. Mona Agnihotri
       (Treasurer)
     02224151187, 9987810111
  mona.agnihotri2@gmail.com